economie

03 jul 2008, 08:08 door Gasunie en busbedrijf HTM tekenen overeenkomst voor uniek aardgaspompstation

Gasunie en busbedrijf HTM tekenen overeenkomst voor uniek aardgaspompstation

Gas Transport Services – een dochteronderneming van Gasunie –heeft een contract afgesloten met het Haagse personenvervoerbedrijf HTM. Deze gaat met steun van Gas Transport Services haar busvloot vervangen door voertuigen die op aardgas rijden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om de schone manier van vervoer mogelijk te maken bouwt landelijk netbeheerder Gas Transport Services – een dochteronderneming van Gasunie – in opdracht van HTM een aardgaspompstation. Dit pompstation krijgt als eerste in Nederland een rechtstreekse aansluiting op het hogedruktransportsysteem van Gasunie, via een innovatief aansluitprocédé. Donderdag 3 juli – vandaag - formaliseren HTM en Gas Transport Services de samenwerking in dit innovatieve project. Dan tekenen Ton Kaper (algemeen directeur HTM) en Geert Graaf (algemeen directeur Gas Transport Services) de investeringsovereenkomst voor het aardgaspompstation.

Door gebruik te maken van de hoge druk in het systeem van Gasunie kan HTM op een zeer efficiënte en energiebesparende manier aardgas tanken voor de 135 nog aan te schaffen bussen. De investering voor dit omvangrijke snelvulstation is in verhouding gering omdat de leiding waarop wordt aangesloten op 150 meter afstand van de busvestiging ligt. Hierdoor voldoet een korte toevoerleiding, die deels over het HTM-terrein loopt.

De nieuwe aansluiting maakt op termijn de overgang naar rijden op groen gas mogelijk, waarmee het Haagse busvervoer nog verder verduurzaamt. Daarnaast is de aansluiting op de aardgasinfrastructuur voor HTM economisch interessant. Deze investering in duurzaamheid leverde een voorkeurspositie op in de concessieverlening.

Gasunie stimuleert rijden op aardgas en schone energietoepassingen door haar kennis en expertise op dit terrein in te zetten voor klanten. Het bedrijf ziet verduurzaming van haar activiteiten niet alleen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook als een bedrijfseconomisch interessante ontwikkeling. Gasunie zal, mede op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, onderzoeken of dit concept van rechtstreekse aansluiting voor aardgaspompstations ook elders gerealiseerd kan worden.