economie

22 mrt 2010, 10:10

FNV vraagt Groningse college-onderhandelaars speciale aandacht voor ZZP-ers

In een brief aan de fracties die in aanmerking komen voor de onderhandelingen over het nieuwe college vraagt FNV Lokaal Groningen aandacht voor de mensen die al het meest in de verdrukking zitten. Daarbij horen volgens de FNV ook zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door de gevolgen van de crisis is het sociaal beleid van gemeenten nu belangrijker dan ooit. De FNV vindt dat de bezuinigingen die de Gemeente moet doorvoeren niet ten koste mogen gaan van de mensen die toch al in de problemen zitten. De Gemeente heeft een belangrijke taak met betrekking tot het bestrijden van de armoede en die taak moet ook de komende vier jaar goed worden uitgevoerd. De brief van de FNV bevat een aantal wensen met betrekking tot het coalitieakkoord zoals onder andere:

- Langdurigheidstoeslag na 3 jaar op 120% van het sociaal minimum

- Twaalf maanden nazorg voor bijstandsgerechtigden die een baan vinden

- Geen belastinggeld naar slechte werkgever

- speciale aandacht voor ZZP-ers.

 

In de recent verschenen Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg van de FNV behaalde de gemeente onlangs slechts 20 punten. We hopen dat het nieuwe College zich sterk zal maken om in de volgende editie van deze Monitor een hogere score te behalen.