economie

26 jul 2010, 21:09

FNV Bondgenoten: HEMA speelt voor dokter, werknemers nog verder onder druk

Vakbond FNV Bondgenoten ontvangt steeds meer signalen van werknemers van HEMA-filialen in Noord-Nederland die door hun filiaalmanager onder druk worden gezet. Enerzijds neemt de werkdruk toe door het toenemende flexibel inroosteren. Anderzijds bepaalt de manager of een werknemer ziek genoeg is om thuis te blijven terwijl een arboarts hierover hoort te oordelen. Gea Lotterman, bestuurder FNV Bondgenoten: “Ik heb al veel meegemaakt als vakbondsbestuurder maar een werkgever die op de stoel van de arboarts gaat zitten? Er waren al veel klachten over het

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


flexibel inroosteren en overplaatsen van vaste krachten naar andere filialen. Hun plaats wordt niet opgevuld of er komt een stagiaire of vakantiehulp. Maar werknemers hebben nauwelijks tijd om deze krachten in te werken.”

Werknemers van de HEMA hebben onlangs een brief ontvangen waarin richtlijnen staan ten aanzien van ‘ziekteverlof’. Lotterman: “Betekent dit dat werknemers een aantal uur per jaar verlof hebben die ze kunnen inzetten als ze bijvoorbeeld griep hebben?” De brief meldt dat werknemers dit verlof bij de filiaalmanager of diens assistent moeten aanvragen. Hij/zij vraagt naar de aard van de klachten en of filiaalmanager of diens assistent moeten aanvragen. Hij/zij vraagt naar de aard van de klachten en of een werknemer al een aspirine heeft genomen. En vervolgens bepaalt hij/zij of een werknemer alsnog moet komen werken.

De HEMA constateert dat er een te hoog ziekteverzuim is vergeleken met het landelijke gemiddelde. “Maar de oplossing ligt niet in het verder onder druk zetten van het personeel. Er zijn zat parttimers die graag meer uren willen werken, maar uitbreiding van hun contracturen zit er niet in”, aldus Lotterman.

FNV Bondgenoten gaat werknemers informeren over hun rechten door onder andere informatiebijeenkomsten. Tevens wil de bond een gesprek met de HEMA-directie om deze kwesties aan de orde te stellen.