economie

20 jul 2011, 10:10

Financiële problemen Groninger Museum in gemeenteraad

De gemeenteraad van Groningen vergadert vandaag, woensdag 20 juli in het stadhuis. Het is de laatste vergadering voor de zomervakantie, maar nog wel een hele spannende. Zo bespreekt de raad onder meer de financiële problematiek van het Groninger Museum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Groninger Museum is in financiële problemen gekomen door een overschrijding op het beschikbare budget voor de verbouw van het interieur en een aantal andere tegenvallers. De gemeente, als eigenaar van het gebouw, is zelf de grootste schuldeiser van het museum.

Het college van B&W stelt de raad een betalingsregeling voor. Hierbij wordt de betalingsachterstand van 690.000 euro uitgespreid over 20 jaar. Het museum betaalt dit terug door middel van een jaarlijkse huurverhoging. Ook komt er verscherpt toezicht vanuit de gemeente op de financiën van het museum.


De vergadering is live te volgen via:

www.groningen.nl/gemeenteraad