economie

25 aug 2011, 09:09

Federatie van Ondernemersverenigingen in Oldambt opgericht

Oost-Groningen heeft er een nieuwe ondernemersvereniging bij. Gisteren is de oprichtingsakte voor de Federatie van Ondernemersverenigingen ( FOGO) in Oldambt bij het notariaat te Winschoten gepasseerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bedoeling van de federatie is om samen te werken met de gemeente op economisch terrein. In aanloop naar de federatie is ook al meegewerkt aan het economisch beleidsplan "Oldambt, goud in het verbinden”, dat door de gemeente inmiddels is vastgesteld. De federatie zal zich niet mengen in problematiek die alleen één vereniging aangaat (plaatselijke zaken). Eventueel zal men wel wel bijstand leveren in de vorm van het aanschuiven bij gesprekken.

De volgende verenigingen zijn momenteel lid van de FOGO:

Vereniging Handel en Nijverheid Nieuweschans
Vereniging Handel en Nijverheid Scheemda
Handelsvereniging Nieuwolda
Ondernemersvereniging Oostwold
Stichting Ondernemend Noordoost Nederland
Ondernemerskring Oost-Groningen
Ondernemersvereniging Reiderwolde
LTO afd. Oldambt

De federatie zal het centrale aanspreekpunt zijn voor alle zaken mbt het economisch beleid. Tevens is de FOGO de gesprekspartner van de gemeente en zal ze de aangesloten verenigingen hierover informeren. Vanuit de verenigingen zal de federatie worden gevoed met zaken, die van belang zijn om met de gemeente te bespreken. Daarnaast zullen zij contacten onderhouden met o.a. de Kamer van Koophandel en het MKB om ook daar de belangen van de aangesloten verenigingen zo goed mogelijk te behartigen.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Jan Kloosterboer (OOG); secretaris Peter Hagedoorn (SON en Reiderwolde); penningmeester J.J.A. van Erp (LTO)