economie

29 feb 2012, 20:08

Faillissement Taxi Vrieswijk Haren: geen gevolgen voor Wmo vervoer en leerlingenvervoer

Op dinsdag 28 februari is het faillissement van Taxi Vrieswijk uitgesproken. Veel inwoners van Haren die een pas hebben voor het Wmo vervoer (Regiotaxi) of gebruik maken van het leerlingenvervoer, werden door taxi Vrieswijk vervoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Taxi Vrieswijk deed dat voor VMNN, met wie de gemeente Haren een contract heeft afgesloten voor het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer. De continuïteit blijft gewaarborgd, VMNN blijft het vervoer gewoon verzorgen.

Wanneer men vragen heeft, kan contact opgenomen worden met VMNN via telefoonnummer 0900-4002000 voor het Wmo vervoer (Regiotaxi), voor leerlingenvervoer met 0592-378730.