economie

26 mrt 2003, 00:12

Extra stimulans voor innovatie Noordelijk bedrijfsleven, met Syntens

Het Noordelijk MKB wordt de komende drie jaar extra gestimuleerd te innoveren. Syntens gaat bedrijven uit de industrie en stuwende zakelijke dienstverlening actief benaderen om innovatiekansen op te sporen. Syntens doet dat met financiële ondersteuning van het Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onder de noemer ‘marktgericht innoveren’ gaat Syntens bedrijven benaderen, die nog maar weinig gebruik maken van de diverse innovatiestimuleringsmaatregelen. "Het is bedoeld voor ondernemers die goede ideeën in hun hoofd hebben, maar die ideeën nog niet praktisch uitgewerkt hebben. Omdat ze bijvoorbeeld kennis missen, of de juiste mensen, of kapitaal, aldus innovatieadviseur Richard Veldkamp. "Juist deze bedrijven kunnen wel een extra impuls gebruiken." Het gaat hierbij nadrukkelijk om bedrijven waar Syntens nog geen relatie mee heeft.
Naast de individuele ondersteuning van de bedrijven bij hun vernieuwingstrajecten wordt ook het belang van samenwerking onderkend. "We streven ernaar bedrijven bij elkaar te brengen die elkaar kunnen versterken. Samen kun je vaak meer dan alleen. In plaats van dat je als bedrijf één onderdeel of dienst levert, kun je samen een totaaloplossing bieden"
Wanneer de innovatiekansen in beeld zijn gebracht, worden ondernemers ook verder begeleid bij de invoering in het bedrijf. "Als het nodig is schakelen we andere partijen in, zoals bijvoorbeeld een specialist van TNO, maar ook marktonderzoekers of deskundigen van universiteiten en Hogescholen. We zorgen voor een goede match en zijn als het ware de smeerolie tussen ondernemer en de specialisten. En om de daadwerkelijk stap vooruit te zetten, begeleiden we het bedrijf van het begin tot het eind."