economie

14 mei 2009, 20:08

Europese top-opleiding voor managers in energiesector in Groningen

Het Energy Delta Institute (EDI) is deze week van start gegaan met de eerste module van het Fellowship on Energy Programme (FEP) in opdracht van het European Business Congress (EBC). Het programma wordt de komende vijf jaar uitgevoerd in een consortium van het Energy Delta Institute en de European School for Management and Technology (Berlijn) met als doel toekomstige leiders in de energiesector voor te bereiden op belangrijke transities in de Europese energiewereld en de samenwerking in de energiesector te versterken. Zeventien hooggeplaatste senior professionals uit de energie-industrie uit Rusland, Duitsland, Bulgarije, Litouwen, Kazachstan, Sloveniƫ, Frankrijk en Nederland komen deze week samen bij host N.V. Nederlandse Gasunie om het FEP programma, bestaande uit diverse lezingen, field visits en case work, gecombineerd met ontmoetingen met huidige EBC leiders te volgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het European Business Congress (EBC) is een internationale non-gouvernementele, non-profit organisatie, opgericht in 1997. De doelstelling van EBC is het ondersteunen van economische
samenwerking en ontwikkeling tussen en in OSCE-landen. EBC, onder het presidentschap van Alexei Miller, CEO van het Russische gasbedrijf OAO Gazprom, is zich bewust van het feit dat het
energieaanbod één van de grootste uitdagingen vormt voor Europa. De voorraad fossiele brandstof is eindig en de opwarming van de aarde lijkt een bedreiging voor het milieu. Het veiligstellen van
vraag en aanbod zijn nodig om de levering van energie en de hieraan gerelateerde investeringen op lange termijn te garanderen.

Conflicten inzake gasaanvoer onderstrepen het belang om lange
termijn oplossingen te ontwikkelen en te investeren in partnerschap. Deze kwestie kan niet alleen worden opgelost door de huidige leiders. Het vraagt om nieuwe oplossingen en nieuwe vormen van leiderschap. Dit inspireerde EBC tot het initiëren en organiseren van het prestigieuze Fellowship on Energy Programme.
Dit jaar komen de deelnemers van het FEP drie keer een week samen in achtereenvolgens Groningen, Moskou en Berlijn om hun denkbeelden en opvattingen te bespreken met de huidige
leiders zoals met Marcel Kramer (CEO N.V. Nederlandse Gasunie), Jürgen Möpert (Vertegenwoordiger van Wintershall Holding AG in Rusland) en Gertjan Lankhorst (CEO GasTerra). Energy Delta Institute


EDI is een internationale business school voor energie; een samenwerkingsverband tussen N.V. Nederlandse Gasunie, GasTerra b.v., het Russische OAO Gazprom, de Rijksuniversiteit Groningen, Shell en RWE (Electrabel, Essent, DONG Energy en EBN zijn associated partners). EDI's belangrijkste doel is het leveren van een bijdrage aan het opleiden van de huidige en toekomstige energiemanager. In dat kader coördineert EDI onderzoeksprojecten en organiseert zij opleidingen over economische, juridische, management- en geopolitieke aspecten van energie. Hierbij wordt samengewerkt met diverse academische en business partners. Vanaf haar oprichting in 2002 tot nu toe heeft EDI meer dan 1300 deelnemers afkomstig uit 38 landen over de hele wereld, opgeleid.