economie

26 jun 2008, 09:09

EU-subsidies toegekend aan Noord-Nederlandse projecten

Zowel het Comité van Toezicht als de Bestuurscommissie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SSN) heeft een positief advies gegeven voor subsidieverstrekking aan diverse projecten in Noord-Nederland. Ruim 8 miljoen euro Europees geld, afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, is toegekend aan de volgende projecten: Sensor Universe, Carbohydrate Competence Center, Wetsus Europese Waterhub, Energy Valley III en het project Flexines. Het deel subsidiegeld dat moet komen vanuit het Ministerie van Economische Zaken, is nog niet toegekend. De minister moet hier nog over beslissen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het SNN is aangewezen als managementautoriteit om het programma ‘Koers Noord, op weg naar Pieken’ (nationaal programma) en het ‘Operationeel Programma Noord’ (Europees programma) uit te voeren om de ruimtelijk-economische structuur in Noord-Nederland te stimuleren. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie ontvangt het SNN subsidie om dit doel te realiseren.

Het Comité van Toezicht, dat een advies kan geven over de toekenning van subsidiegelden, bestaat uit leden afkomstig vanuit de regionale overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Noord-Nederland. De Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN bestaat uit gedeputeerden van de drie noordelijke provincies en ambtenaren van de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen.