economie

18 feb 2011, 10:10

Ernst &Young : Martini Ziekenhuis heeft beste jaarverslag

Patiënten zullen er niet wakker van liggen, maar het Martini Ziekenuis blijkt het beste jaarverslag te hebben. Het jaarverslag van het Martini Ziekenhuis is door accountantskantoor Ernst & Young uitgeroepen tot het beste van Nederland. Ernst & Young vergeleek de jaarverslagen van de honderd grootste zorginstellingen. Het Martini ziekenhuis heeft dit jaar grote stappen gemaakt. Vorig jaar stond het nog op een 33ste positie, dit jaar scoort het ziekenhuis maar liefst op vier aandachtgebieden de maximale score op opzet jaardocument, bezoldiging, zorg & productie en ICT.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bert Hilverda, Sectorvoorzitter Health Care van Ernst & Young: ‘De gemiddelde score van de jaarverslagen is toegenomen van een 7,16 in 2008 tot 7,61 in 2009. Dit toont aan dat de sector nog steeds stappen maakt op het gebied van transparantie. De scores van de AWBZ- en gemengde instellingen blijven achter op de ziekenhuizen. De aandachtspunten voor de AWBZ instellingen richt zich met name op zorgproces en ICT. Ernst & Young verricht sinds 2002 onderzoek naar de kwaliteit van de jaarverslagen en de mate van transparantie die zorginstellingen geven over het gevoerde beleid in hun jaarverslag. De jaarverslagen zijn beoordeeld binnen vijf aandachtsgebieden: opzet jaardocument, verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, bezoldiging, zorg en productie en ICT.

Transparantie
De transparantie van zorginstellingen over het gevoerde beleid is op veel onderdelen goed op orde. De zorginstellingen blijven echter achter met de verantwoording rondom zorg en productie. De zorginstellingen geven te weinig inzicht in gemiddelde wachttijden, verpleegduur maar ook over het beoordelingssysteem van medewerkers, medisch specialisten en andere zorgprofessionals. Ook lijkt het opnemen van sterftecijfers in het jaarverslag door ziekenhuis nog altijd gevoelig te liggen. Het Martini Ziekenhuis vermeldt dit cijfer wel in zijn document. Dit blijkt uit de benchmark ‘Governance in de zorg’ van Ernst & Young waarbij de jaarverslagen 2009 van de 100 grootste zorginstellingen zijn beoordeeld.