economie

27 sep 2009, 13:01

Ergernis over ‘’zinloze’’ klachtenprocedures Groningen Airport Eelde

Deze maand nog wordt een besluit verwacht over het al dan niet doorgaan van de baanverlenging van luchthaven Eelde. Een organisatie van omwonenden , VOLE, heeft echter aangekondigd hoe dan ook in beroep te zullen gaan om zo de baanverlenging opnieuw uit te stellen. Dat is bij de VVD in de Provinciale Staten van Drenthe in het verkeerde keelgat geschoten. VVD Statenlid Berthold Ziengs vindt dat er nu sprake is van ‘ zinloze klachtenprocedures, die geen ander doel hebben dan noodzakelijke economische ontwikkelingen te vertragen en de vooruitgang te frustreren’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De VVD Drenthe heeft zich, aldus Ziengs, door de jaren heen een fervent voorstander betoond van de noodzakelijke baanverlenging. De VVD heeft daarbij de grootst mogelijke moeite met zinloze klachtenprocedures, die geen ander doel hebben dan noodzakelijke economische ontwikkelingen te vertragen en de vooruitgang te frustreren.

‘Dit standpunt beperkt zich niet alleen tot de verlenging van de landingsbanen in Eelde, maar heeft ook betrekking op andere economische ontwikkelingen die door ‘beroepsklagers’ worden gefrustreerd. De VVD is de mening toegedaan, dat klachtenprocedures in alle zorgvuldigheid moeten worden doorlopen. Maar dat klachtenprocedures niet mogen worden misbruikt om ontwikkelingen te frustreren en vooruitgang nodeloos tegen te houden’.

Opnieuw
De VOLE is er al eerder in geslaagd om de uitbreiding van de luchthaven met jaren te vertragen. Na bijna te zijn uitgeprocedeerd en op verreweg de meeste fronten in het ongelijk te zijn gesteld heeft men blijkbaar opnieuw een manier gevonden om de ontwikkelingen tegen te houden. Binnen zeer afzienbare tijd valt te verwachten dat de VOLE op alle door haar ingebrachte punten ook door de Europese Commissie in het ongelijk zal worden gesteld.

Berthold Ziengs wil van Gedeputeerde Staten weten welke juridische mogelijkheden VOLE nog heeft en of deze nieuwe klachtenronde enige kans van slagen heeft. En mocht een nieuwe klachtenprocedure worden opgezet, welke consequenties dat heeft voor de realisatie van de baanverlenging.