economie

14 mrt 2011, 09:09

Enorm tekort aan technisch personeel in Eemsdelta; “Taskforce” moet oplossing verzinnen

Er dreigt een enorm tekort aan technisch personeel in de Eemshaven en de rest van de Eemsmond. Maar een taskforce, met de afkorting ‘TOA’ moet redding brengen. Morgenmiddag is er een eerste bijeenkomst in de Euroborg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dinsdag 15 maart om 15.30 uur wordt tijdens een bijeenkomst in de Euroborg de oplossing gepresenteerd voor het huidige en toekomstige tekort aan geschikt technisch personeel in de Eemsdelta.

 Een groot aantal ondernemers, mensen uit het onderwijs en van de overheid, afkomstig uit de hele provincie Groningen, verzamelt zich om van onder andere Jan Kamminga (Taskforce TOA), en Tom van ’t Hek (hockeycoach) te horen hoe de juiste samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de overheid tot een oplossing van het personeelstekort kan leiden. Een panel, bestaande uit vooraanstaande mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid discussieert onder leiding van Cor Zijderveld (boegbeeld TOA Groningen-Eemsdelta en voorzitter SBE), over de concrete kansen voor de technische sectoren.

Tijdens het netwerkgedeelte kan men met diverse projecten kennismaken op de projectenmarkt. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door TOA Groningen-Eemsdelta in samenwerking met Stichting AOT Noord, Stichting Engineering Noord, ROC Noorderpoort en Start People.


Samenwerking = sleutelwoord


Uit SBE-onderzoek blijkt dat het personeelstekort in de regio Eemsdelta tot 2020 zal oplopen tot enkele duizenden. De sectoren waar de krapte goed voelbaar is, zijn Chemie, Energie, Haven en Logistiek en Industriële Dienstverlening. De Taskforce Techniek, Onderwijs, Arbeidsmarkt voor de regio Groningen-Eemsdelta werkt aan het oplossen van deze structurele tekorten aan geschikt personeel. De focus ligt op het optimaliseren van de
samenwerking tussen de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Verschillende organisaties uit de drie O’s dragen bij aan het behalen van deze doelstelling.

Speerpunten


TOA Groningen-Eemsdelta is in het najaar van 2010 van start gegaan. Speerpunten voor TOA Groningen-Eemsdelta zijn:
- Gestructureerde samenwerking tussen bedrijfsleven, (beroeps)onderwijs en overheden.
- Duurzaam versterken van de kennisinfrastructuur.
- Coördineren en bundelen van activiteiten en intitiatieven om versnippering te voorkomen.
Als TOA Groningen-Eemsdelta afgerond is zijn Ondernemers, Onderwijs en Overheid gefocust op techniek in de Eemsdelta, op de hoogte van elkaars activiteiten en zoeken elkaar op bij bestaande en nieuwe ideeën om de aanpak te versterken, om de tekorten aan technici en technologen op te lossen.


Welke projecten?


Projecten die door TOA Groningen-Eemsdelta worden ondersteund zijn bijvoorbeeld het verhogen van het ledenaantal van de stichting AOT Noord en Engineering Noord. Er is ondersteuning voor een carrièrecentrum, het Haal een Baan uit de Eemshaven Event, voor de Week van de Techniek, het MKB Ondernemershuis, TechNet enz.

De TOA is ook betrokken bij de ontwikkeling van het Centrum voor innovatief Vakmanschap en het Centre of Expertise. Daarnaast wordt op dit moment onder auspiciën van TOA Groningen-Eemsdelta, het Seaports Xperience Center en SBE een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door studenten van de Hanzehogeschool.