economie

02 jun 2008, 10:10

Energy Valley houdt congres Energiek Ondernemen

Op 23 juni houdt Energy Valley voor de tweede keer het congres Energiek Ondernemen. Het congres heeft als rode draad: voor ondernemers, door ondernemers, waarbij via praktijkervaringen inzicht wordt gegeven in de marktkansen die energie in het Noorden biedt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Van der Hoeven van EZ is, als medeondertekenaar van het energieakkoord Noord-Nederland, één van de inleiders voor het congres. Met het energieakkoord zijn afspraken gemaakt over de voortrekkersrol van het Noorden in het nationale energie- en klimaatbeleid. De rol van het bedrijfsleven hierbij is cruciaal. Een aantal koplopers uit het bedrijfsleven zal dan ook met concrete projecten laten zien hoe ze meehelpen de doelstellingen in het energieakkoord te realiseren

Daarna passeren verschillende relevante energieontwikkelingen in het Noorden de revue. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: duurzaam bouwen, zonne-energie (fryseps), heropening olievelden Schoonebeek, financieringsopties, energie uit water (blue energy) en biobrandstoffen. De sessies zijn nadrukkelijk gericht op de kansen voor ‘energiek ondernemen’ in het noorden.

Het congres wordt gehouden in de Harmonie in Leeuwarden en begint om 14.00 uur. De inschrijving is gestart.