economie

21 jun 2011, 18:06

Effecten crisis nu merkbaar in Groningen: 6,3 miljoen tekort

Voor het eerst sinds jaren sluiten de boeken van de gemeente Groningen over het afgelopen jaar met een negatief resultaat. 2010 laat een tekort van 6,3 miljoen euro zien. De totale inkomsten bedragen 981,4 miljoen euro, de totale uitgaven 987,7 miljoen euro. De effecten van de economische crisis worden daarmee ook in Groningen zichtbaar, aldus het college van B&W van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn meer mensen in de bijstand gekomen, de verkoop van bedrijventerreinen stokt, er zijn lagere inkomsten uit bouwleges binnen gekomen, er is verlies genomen op het Zernike Science Park (4,5 miljoen euro) en er is een financiële voorziening getroffen voor Meerstad (35 miljoen euro).Een en ander blijkt uit de gemeenterekening die woensdag in de gemeenteraad wordt behandeld.


De gemeenteraad bespreekt woensdag 22 juni de Gemeenterekening over 2010. In de rekening blikt het stadsbestuur terug op de resultaten van het gemeentelijk beleid in het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide inkomsten en uitgaven. De vergaderingen begint al om 15.00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering is live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.