economie

13 jul 2016, 09:09

Duits bedrijf opent slakkenverwerkende fabriek in Delfzijl

Duits bedrijf opent slakkenverwerkende fabriek in Delfzijl

De provincie Groningen draagt 2,4 miljoen euro bij aan de bouw van een fabriek voor de verwerking van verbrandingsassen van afvalenergiecentrales in Delfzijl. Uit deze 'slakken' worden in de fabriek metalen en andere bouwstoffen teruggewonnen. De fabriek, die naast de Energy from Waste-centrale van EEW zal verrijzen, wordt gebouwd en geëxploiteerd door het Duitse bedrijf Middeldeutsche Schlacken Union (MDSU).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de provincie sluit het project goed aan op het beleid om de circulaire economie, waarbij afvalstoffen worden omgezet in grondstoffen, te stimuleren. Daarnaast geeft het project invulling aan de green deal rond bodemassen. In 2012 spraken de afvalenergiecentrales in Nederland met het ministerie van Economische Zaken af dat vanaf 2017 verbrandingsassen verwerkt worden tot nuttig toepasbare grondstoffen. In 2017 moet 50 procent van de bodemassen gebruikt worden als grondstof en in 2020 100 procent. MDSU is het eerste bedrijf dat met deze afspraak aan de slag gaat.

De subsidie voor het Duitse bedrijf komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2015).