economie

03 jan 2003, 00:12

DSW Stadspark richt facilitair bedrijf op voor Bloemenveiling Eelde

Bij DSW Stadspark in Groningen kruipt ook ondernemersbloed door de aderen. Het bedrijf heeft althans het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuw, facilitair bedrijf voor de Bloemenveiling Eelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

DSW Stadspark te Groningen en ALESCON te Assen en Hoogeveen, gaan samen een facilitair bedrijf stichten op de locatie Bloemenveiling Eelde. Beide bedrijven zijn actief op de terreinen productie, dienstverlening en reïntegratiediensten. Het facilitair bedrijf biedt de rond de veiling gevestigde ondernemingen ondersteuning in allerlei vormen van dienstverlening. Bijvoorbeeld schoonmaak- en gebouwenonderhoud, onderhouden van terreinen en capaciteitsopvang bij tekort aan werknemers. Het nieuwe bedrijf heeft de naam FAG meegekregen; Facilitair (bedrijf) Assen Groningen. De overeenkomst tussen beide partners wordt op 12 december, onder de veilingklok, getekend door de directies van beide bedrijven.
Het initiatief past volledig in de visie van beide bedrijven om op deze wijze de afstand tot de arbeidsmarkt van hun medewerkers te verkleinen. Middels het FAG wordt actief bijgedragen aan doorstroom en uitstroom van medewerkers. Dit past ook volledig in de doelstelling van de Wet Sociale Werkvoorziening. . Onderzoek heeft uitgewezen dat er op de locatie Bloemenveiling Eelde behoefte is aan ondersteuning op velerlei gebied. Door de samenwerking tussen de beide bedrijven kan aan die vraag worden voldaan. De vestiging van het facilitair bedrijf FAG. op deze locatie is bovendien strategisch van belang gelet op de ontwikkelingen rond het vliegveld en het gebied tussen Assen en Groningen welke als een potentieel economische schakeling van de twee belangrijke economische kernen in Noord-Nederland op de kaart komt.
Voor de medewerkers biedt het initiatief een nieuwe uitdaging, namelijk meer buiten het eigen bedrijf treden om zo een bredere werkervaring te krijgen. Op deze manier wordt de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind.. Het is verder de intentie van FAG om, in samenwerking met bedrijven, in de regio ‘werkleerplaatsen’ in te richten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, anders dan SW’ers, (bijvoorbeeld langdurig werklozen en/of WAO’ers en/of WIW-ers) ook de gelegenheid te geven zich weer met de arbeidsmarkt vertrouwd te maken.