economie

30 okt 2007, 10:10

Dijkstra Holding uit Leek opnieuw genomineerd voor FD Gazellen Award

Voor de vierde keer brengt het Financieele Dagblad de snelst groeiende bedrijven van Nederland in kaart. De bedrijven worden geselecteerd op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel en onderzoeksbureau Graydon. De zogenaamde FD Gazellen Award is een jaarlijkse prijs van het Financieele Dagblad die wordt uitgereikt aan ondernemingen met de grootste omzetgroei in elk van de twaalf provincies. De bedrijven die in aanmerking komen voor de FD Gazellen Award moeten grofweg gezegd de afgelopen drie boekjaren geen verlies hebben geleden en forse omzetgroei (>20%) hebben behaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de categorie middelgrote ondernemingen (omzet 2.000.000 tot 30.000.000 euro) heeft Dijkstra Holding wederom een nominatie in de wacht weten te slepen. In november 2006 wist de Dijkstra Holding zelfs de derde plaats te pakken. De omzet was in de periode 2003 – 2005 met 29% gestegen.

Op 6 november aanstaande worden in Martiniplaza in Groningen de winnaars uit de regio Groningen, Friesland en Drenthe bekend gemaakt. Dijkstra Holding is één van de genomineerden, omdat ook in de periode 2004 tot en met 2006 weer een omzetgroei van meer dan 20% is gerealiseerd.

Een aantal jaren geleden heeft de Dijkstra-groep, met Dijkstra Holding als houdstermaatschappij, de roeren bijgezet en heeft het gekozen voor marktverbreding en niet alleen ingezet op schaalvergroting. Door verbreding kan de groep haar opdrachtgevers meer specialismen bieden. Verbreding door vernieuwing en zoeken naar niches is de strategie.

De Dijkstra-groep richt zich met haar bedrijven Koninklijke Sjouke Dijkstra (infra en milieu), MUG Ingenieursbureau (infra, milieu, geo-informatie en archeologie), Bouw&Civiel Personeelsdiensten (personeelsbemiddeling) en Dijkstra urban solutions (ondergrondse afvalinzamelsystemen), op activiteiten in de civiele, milieu- en bouwsector. Alle vier bedrijven werken zelfstandig, maar kunnen ook gezamenlijk projecten van idee tot sloop uitvoeren en begeleiden. De komende jaren verwacht de Dijkstra-groep dat de groei zich voortzet.