economie

14 jul 2011, 09:09

Detacheringsbureau Yacht gaat samenwerken met Stichting Het Groninger Landschap

Stichting Het Groninger Landschap en Yacht, detacheerder van interim-professionals, gaan de komende tijd intensief samenwerken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De professionals van Yacht helpen Het Groninger Landschap door zich actief in te zetten bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten op het gebied van natuurbehoud, landschapsontwikkeling en erfgoed. Het Groninger Landschap geeft door de samenwerking invulling aan het sociaal maatschappelijk beleid van Yacht.


“We proberen het publiek zo goed mogelijk te betrekken bij de mooie waardevolle aspecten van natuur en erfgoed in onze provincie. De kennis van de specialisten van Yacht helpt ons enorm bij het bereiken van onze doelstellingen. Eigenlijk is het een vorm van sponsoring van Yacht aan ons. Het is een unieke vorm van sponsoring, waar we enorm bij gebaat zijn. Yacht is de eerste organisatie waarmee we op deze wijze samenwerken”, aldus Rita Jansen, directeur van Het Groninger Landschap.


Ook Ard van der Hoeven, kantoormanager Yacht Groningen, verwacht veel van de samenwerking: ”We hebben zeer betrokken mensen die Het Groninger Landschap graag willen helpen bij hun taken. Natuur en erfgoed zijn bepalend voor wat mensen belangrijk vinden in het leven, en dat vinden wij ook belangrijk. Wij hebben besloten onze opgedane kennis in het Noorden te gebruiken om een maatschappelijke organisatie in Groningen te ondersteunen. Onze regionale partner hebben we gevonden in Stichting het Groninger Landschap.”

Yacht en Het Groninger Landschap hebben de samenwerking bekrachtigd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.