economie

12 jul 2010, 21:09

Lichtreclame boven hoofdingang Martini Ziekenhuis Groningen

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis is voorzien van lichtreclame, waardoor voor patiënten en bezoekers de ingang herkenbaarder is. Ook drie andere ingangen, waaronder die van de ambulance, hebben een duidelijke aanduiding gekregen.'s Avonds geven de verschillende kleuren verlichting de gevel een bijzondere uitstraling. Het aanbrengen van de lichtreclame komt voort uit het onderzoek 'Beleving van de omgeving' waarvan de resultaten eind vorig jaar zijn gepubliceerd. Hieruit bleek dat de bereikbaarheid en herkenbaarheid van het

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

gebouw nog te wensen overliet. Patiënten en bezoekers vonden het onduidelijk waar de hoofdingang is gesitueerd. Het Martini Ziekenhuis nam deze uitslagen serieus en is gestart met het doorvoeren van verbeteringen rond het parkeren, de bereikbaarheid en de bewegwijzering.

De LED- verlichting waarmee de letters 's avonds worden belicht, past bij het concept van de bouw van het ziekenhuis waarbij duurzaamheid en energiezuinigheid centraal stonden. In het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van HF-verlichting en daglichtsensoren.