economie

20 mrt 2003, 00:12

Connexxion wil noordelijk busvervoer overnemen

Vervoermaatschappij Connexxion wil met ingang van juni 2004 het busvervoer in Groningen, Drenthe en de stad Groningen van Arriva overnemen. De vervoersmaatschappij onderzoekt op dit moment hoe de lijnen in de provincies het beste geëxploiteerd kunnen worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe concessie voor het busvervoer, die een looptijd heeft van zes jaar, wordt dit najaar gegund. Met de uitvoering van het contract is 400 à 500 miljoen euro gemoeid.
De noordelijke overheden willen het busvervoer gezamenlijk aanbesteden. Ze hopen tegen zo laag mogelijke kosten, zoveel mogelijk openbaar vervoer te krijgen.
Het is voor het eerst dat de provincies Groningen, Drenthe en het stadsbestuur het busvervoer gezamenlijk aanbesteden. Vanaf april is het Programma van Eisen (PvE) beschikbaar voor geïnteresseerde vervoermaatschappijen. Hierin staat aan welke eisen de vervoerder moet voldoen. In oktober maken de overheden bekend wie vanaf juni 2004 het busvervoer mag verzorgen, Arriva of een nieuwe vervoermaatschappij.
Ook de Brabantse BBA Connex-groep is geïnteresseerd, maar weet nog niet of ze deelneemt aan de aanbesteding van het busvervoer.