economie

16 sep 2012, 20:08

Congres in Groningen over ‘Creatieve steden’; Officiele opening 'Open Lab Ebbinge'

Komende donderdag 20 september 2012 organiseert de gemeente Groningen het slotcongres van het Europees project Creative City Challenge (CCC). Daar presenteert Groningen zichzelf als creatieve broedplaats. Er worden een paar honderd congresgangers verwacht, afkomstig uit heel Europa.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het congres vindt plaats in het creatieve stadsgebied van Groningen: in een grote tijdelijke tent aan de Kolendrift in het Ebbingekwartier. Daar heeft het oude Gasfabriekterrein een tijdelijke inrichting gekregen. Het ‘Open Lab Ebbinge’, dat daar ook staat, is een nieuwe broedplaats voor de creatieve economie. Het is een praktijklaboratorium voor nieuwe vormen van architectuur, stedenbouw en nieuwe milieus voor creatief ondernemerschap en voor ontmoeting van ideeën.


Hotspots


Met de partners uit de Noordzee-regio (Hamburg, Bremen, Oldenburg, Kortrijk, Høje-Taastrup, Göteborg, Dundee, Newcastle en Delft) heeft Groningen de afgelopen 3 jaar gewerkt aan het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring rond onder meer creatieve kennisclusters en hotspots.

Tentoonstelling


‘s Middags gaat het congres over de laatste ontwikkelingen rondom tijdelijk ruimtegebruik en het ontstaan van creatieve hotspots in de Europese Noordzee-regio. Wethouder De Vries laat onder meer zien hoe Groningen ervaring op doet met een ‘experiment tijdelijk bestemmen’ op het ruim 130 hectare grote Suikerunie-terrein.Tot slot wordt de tentoonstelling ‘nieuwe ruimte voor de stad’ van temp.architecture geopend.

Deze tentoonstelling geeft een actueel overzicht hoe leegstaande panden en braakliggende gronden tijdelijk een andere bestemming kunnen krijgen, en tegelijk een bijdrage leveren aan de creatieve kennisstad. De tentoonstelling is daarna te zien in de hal van de dienst RO/EZ.


Open Lab Ebbinge


Na het congres is de opening van Open Lab Ebbinge, op vrijdag 21 en zaterdag 22 september. In het Ebbingekwartier gaan kunstenaars, (creatieve) ondernemers, buurtbewoners, Groningers en anderen de samenwerking aan. Zij tonen hoe tijdelijke bouw en tussentijdse projecten invulling kunnen geven aan een anders braakliggend terrein. Tijdens Open Ebbinge 2012 zijn er experimenten en workshops, presentaties en rondleidingen, tentoonstellingen en voorbeeldevenementen. Naast deze showcases zijn er kinderactiviteiten, live muziek, beamerprojecten en interactieve lichtshows.