economie

28 nov 2018, 09:09

Conferentie over kansen en risico's van blockchain

Conferentie over kansen en risico's van blockchain

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG organiseert donderdag en vrijdag een tweedaagse internationale conferentie over de kansen en risico's van blockchaintechnologie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Public trust is een belangrijk thema: Hoe kan blockchaintechnologie bijdragen aan het vergroten van vertrouwen in de overheid? De locaties van de conferentie zijn restaurant DOT en het UMCG te Groningen.

Het UMCG presenteert een project over de toepassing van blockchain in de zorg, bijvoorbeeld bij biomedische gegevens. Het Kadaster zal de rol van de blockchain in de registratie van eigendom bespreken en ook wordt gepresenteerd hoe blockchain kan worden toegepast op de identificatie van burgers, mogelijk ter vervanging van traditionele identiteitsbewijzen.

Onder de sprekers zijn Karen Yeung (University of Birmingham), Primavera de Filippi (CNRS & Harvard University) en Bart Jan van Ettekoven (voorzitter afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Vanuit de publieke sector leveren onder andere het Kadaster en DUO een bijdrage.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit RUG/Campus Fryslân en 'The Netherlands Institute for Law and Governance (NILG)'.