economie

30 okt 2018, 09:09

Compensatie voor ondernemers die bedrijfspand moeten laten versterken

Compensatie voor ondernemers die bedrijfspand moeten laten versterken

Ondernemers in het Groninger aardbevingsgebied die door versterking van hun bedrijfspand inkomsten winst mislopen of kosten maken, kunnen sinds deze week een compensatie aanvragen via de pilot MKB-compensatieregeling. De pilotloopt een jaar.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van Nationaal Coördinator Groningen. Een onafhankelijke commissie adviseert over de beoordeling van aanvragen en de hoogte van een eventuele compensatie.

De pilot MKB-compensatieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers waarvan het bedrijfspand deel uitmaakt van de zogenaamde 1467-groep met een versterkingsadvies waaruit blijkt dat het pand bouwkundig moet worden versterkt. Met deze ondernemer(s) wordt gezocht naar (creatieve) mogelijkheden om winstderving door versterkingswerkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden.

Lukt dit niet? Dan is compensatie van winstderving mogelijk. Ook private verhuurders van bedrijfspanden, die huurinkomsten mislopen doordat commercieel vastgoed door het versterken tijdelijk niet kan worden verhuurd, komen onder voorwaarden in aanmerking voor compensatie.

Het aanvraagformulier is te downloaden via de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/mkbcompensatieregeling