economie

29 jan 2008, 09:09

Commissaris van de koningin Max van den Berg markeert hoogste punt nieuwe fabriek Paragon in Veendam

Commissarias der koningin Max van den Berg heeft gisteren het eerste exemplaar ontvangen van de beeldkwaliteitsvisie Bedrijvenlocaties A7 / N33 . Ook markeerde hij het bereiken van het hoogste punt bij de bouw van de nieuwe fabriek van Paragon Products op Dallen II in Veendam. De nieuwe productieplant voor Paragon Products krijgt de beschikking over energiezuinige productielijnen die plantaardige hondensnacks produceren als eindproduct. (Foto:Foto Koos Boertjens (www.beeldsite.nl).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenten Veendam en Menterwolde werken samen op het gebied van ontwikkeling en  exploitatie van bedrijventerreinen. Sinds 2004 werkt Oostboog Bedrijvenlocaties aan het optimaal
functioneren van de bedrijventerreinen. Vanuit het gemeenschappelijk perspectief van beide  gemeenten is dan ook gewerkt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en profilering via het  opstellen van een beeldkwaliteitsvisie en –plannen, in nauw overleg met het betrokken bedrijfsleven.


De beeldkwaliteitsvisie en –plannen gaan in op de ruimtelijke structuur van de bedrijvenlocaties als  geheel en de benodigde ingrepen. In samenhang met deze ruimtelijke structuur worden de identiteiten  en beeldkwaliteitaspecten van de verschillende bedrijvenlocaties op hoofdlijnen in beeld gebracht.


Tevens zijn deze beeldkwaliteitvisie en -plannen een aanzet voor de vernieuwing van de  bestemmingsplannen en bieden een leidraad bij de toetsing van bouwplannen aan de redelijke eisen van welstand.
De nieuwe productieplant voor Paragon Products heeft een oppervlakte van circa 6.800 m2 en krijgt  de beschikking over energiezuinige productielijnen die plantaardige hondensnacks produceren als  eindproduct. Deze worden in zo’n veertig landen verkocht. De bouw is gestart in augustus 2007 en het
gebouw wordt opgeleverd in mei 2008. Paragon Products levert met de nieuwe productielocatie een  belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio.

Foto: Koos Boertjens. www.beeldsite.nl