economie

16 apr 2010, 17:05

Commissaris Max van den Berg start nieuw netwerkproject met Noordoost-Europese landen: North Sea Supply Connect (NSCC)

De Groningse Commissaris der Koningin Max van den Berg - momenteel ook voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) - heeft de ‘starthandeling’ verricht voor een nieuw netwerkproject met Noordoost-Europese landen. Dit netwerkproject is met name interessant voor midden- en kleinbedrijven in Noord-Nederland en moet het zakendoen tussen Noordoost-Europese landen bevorderen. Het nieuwe netwerkverband is tot stand gekomen met steun van de Europese Unie en luistert naar de naam North Sea Supply Connect (NSSC).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit NSSC moet leiden tot een sterkere economische verbindingen tussen Groningen, Friesland en Drenthe enerzijds en de Noordoost-Europese landen anderzijds. Dankzij het project moet het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland met name gemakkelijker kunnen deelnemen aan Europese tenders in de Noordoost-Europese landen.

Want tot nu toe zijn het vooral de grote bedrijven die weten hoe ze mee kunnen doen aan Europese inschrijvingsprojecten in de andere Noordzee-landen. Een sterk nieuw netwerk moet bevorderen dat kleinere bedrijven in Noord-Nederland sneller betrokken kunnen worden bij Europese tenders, dus ook in de andere Noordoost-Europese landen.


Het nieuwe netwerkverband moet tot eind 2012 leiden tot het stimuleren van kennisuitwisseling en tot het oprichten van een platform met 100 tot 150 aangesloten bedrijven.


De Europese Unie en de regionale overheden verwachten dat er in de toekomst veel meer zaken gedaan zullen worden vanuit Noord-Nederland met Noord Europa, maar dat gaat niet geheel vanzelf. Er zijn voortrekkers nodig om te komen tot dit netwerk dat de basis moet vormen voor de nieuwe zakelijke contacten in de ‘regio Noordzee’. Daarom wil de EU de contacten bevorderen door de subsidie aan het NSSC beschikbaar te stellen via ’Interreg’, dat is een EU fonds voor internationale samenwerking.

Het NSSC-project wordt ook gesteund door de provincie Groningen, samen met de NOM en de Kamer van Koophandel-Noord Nederland.
Er is al enkele jaren sprake van toenemende contacten tussen Noord-Nederland en Noordoost-Europa. Drijvende kracht achter het bevorderen van die contacten , en achter de oprichting van NSSC, is de projectorganisatie Nordconncet van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Overigens is er tegelijkertijd ook al tijd een parallel project in het leven geroepen om de handel met de landen aan de Oostzee te bevorderen, het project ’Baltic Supply’.