economie

14 nov 2001, 00:12

Commissaris der Koningin Alders laat zich geen oor aannaaien

De Commissaris der Koningin in Groningen vindt dat het Noorden recht heeft op een volwaardige zweeftrein, en niet op een slappe variant daarop. Hij zei dat tijdens een vergadering van VNO-NCW in Paterswolde. Daar hield deze werkgeversorganisatie gisteren haar jaarvergadering. Ook de bekende ondernemer Cor Baan voerde daar het woord. Hij pleitte eveneens vurig voor de Zweeftrein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn in Den Haag plannen om het Noorden te verblijden met een betere verbinding van de Hanzelijn via Zwolle en Assen. Wanneer die lijn wordt verbeterd, zijn de Noorderlingen ook sneller in de Randstad, zo luidt de redenatie.
Maar daar trapt Commissaris Alders niet in, zo liet hij gisteren weten. Want Alders erkent wel dat passagiers met de nieuwe Hanzelijn een kwartiertje eerder in de Randstad zijn, maar dat is nog heel iets anders dan een supersnelle verbinding door Friesland. ‘En die supersnelle verbinding was ons nu juist door het kabinet beloofd, dus daar houden we het kabinet dan ook aan’, zo betoogde Alders. Overigens loopt de spanning over dit onderwerp langzamerhand aardig op want nog voor het nieuwe jaar wil het kabinet er een besluit over nemen.
Het Adviescollege voor de Markt (AMa) vindt dat het kabinet voor de magneet-zweefbaan moet kiezen voor een traject van de Randstad naar Groningen. Gisteren presenteerde Cor Baan, voorzitter van het AMa, dit advies tijdens dezelf-de jaarvergadering van het VNO/NCW-Noord. Het AMa is een door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de drie noordelijke provinciale besturen adviseert over economische kansen en ontwikkelingen in Noord- Nederland.
Het Noorden wordt in infrastructurele zin en ook wat betreft economische potentie ge-zien als een kansrijk gebied van Nederland. Door de aanleg van de magneetzweefbaan tot en met Groningen kan de door de commissie Langman geconstateerde achterstand van het Noorden worden weggewerkt, aldus Cor Baan. De magneetzweefbaan maakt het mogelijk om de cohesie van Nederland te bevorderen en tegelijkertijd de landschap-pelijke kwaliteiten van het Noorden in stand te houden. De MZB bewerkstelligt een nieuwe relatie tussen infrastructuur en ruimtegebruik door een nieuw tracé, dat bestaande en nog te ontwikkelen gebieden beter en sneller dan de auto ontsluit. De bovengemiddelde bereikbaarheid van deze gebieden (in tijd en be-trouwbaarheid) maakt het mogelijk hoge vormen van concentratie te ontwikkelen. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor landschapsontwikkeling (concentratie van leegte, i.p.v. versnippering van de open ruimte), concentratie van werkgebieden met een direc-te connectie met Schiphol, werkende transferia aan de snelweg in dun bevolkte gebie-den, huizenbouw met Wassenaarse dichtheid aangesloten op het openbaar vervoer, waarvan de locatie nog te bepalen is en decongestie van het transportsysteem door strategische allinatie tussen alle systemen via de MZB. Door de aanleg van deze technologisch hoogwaardige transportmodaliteit in Nederland, zijn we in staat om de opgedane expertise weer als exportartikel te gebruiken, in navol-ging van de expertise opgedaan in de Deltawerken. De door de Commissie Langman geconstateerde relatieve achterstand van het Noorden kan door de aanleg van de magneetzweefbaan tot en met Groningen, naar de mening van het Adviescollege voor de Markt, structureel worden weggewerkt omdat niet alleen in infrastructurele zin, maar ook in potentiële zin ‘ het Noorden’ als een kansrijk gebied van Nederland wordt gezien. Het bestaande bedrijfsleven en de kennisinstellingen zul-len er zeer positieve impulsen door krijgen. In termen van werkgelegenheidsgroei betreft het hier naast een kwantitatieve toename, juist ook ook een kwalitatieve impuls, welke goed aansluit bij de beoogde economische dynamiek van Noord Nederland.