economie

16 okt 2017, 21:09

Commerciële clubs versterken noordelijke banden in Assen

Commerciële clubs versterken noordelijke banden in Assen

Ondernemers aangesloten bij de Commercieele Club Groningen hebben maandagavond hun netwerk kunnen vergroten en banden kunnen versterken met andere noordelijke ondernemers in Assen. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke netwerkbijeenkomst van noordelijke commerciële clubs in theater De Nieuwe Kolk in Assen. Behalve de Commercieele Club Groningen waren op de bijeenkomst de Commercieel Centrum Assen (CCA) en de Friese netwerk club Friese Zaken. Bijeenkomsten waar noordelijke ondernemers elkaar kunnen ontmoeten worden eens per twee jaar georganiseerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De belangstelling voor de bijeenkomst was groot. Dat is opmerkelijk omdat het er meestal op lijkt alsof Groningers, Friezen en Drenten in gescheiden werelden leven, ook de ondernemers. Maar kennelijk bestaat er toch wel degelijk belangstelling, ook bij ondernemers, voor een gemeenschappelijke noordelijke activiteit. ‘Het Noorden moet het samen doen!’, zo werd aan het begin van de avond waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen van Drenthe geciteerd. En tijdens de bijeenkomst in het fraaie theater De Nieuwe Kolk leek er ook wel degelijk belangstelling bij noordelijke aanwezigen te bestaan om over de eigen provinciegrens heen te kijken.

 

Het was al weer twee jaar geleden dat er een gezamenlijke noordelijke bijeenkomst was gehouden van ondernemers. De laatste keer was in 2015 in Assen, toen oud-premier Jan Peter Balkenende in Drachten het woord voerde. Deze keer was als spreker uitgenodigd Gabriël Anthonio. Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder in de zorg, hoogleraar en gastspreker op congressen en conferenties.
 

Hij hield een inleiding over het thema “leiderschap”. Volgens Anthonio gaat het bij goed leiderschap niet over het maken van slimme plannetjes die in de organisaties moeten worden gepompt maar over het leggen van goede contacten met je medewerkers. ’Leiderschap gaat primair over de kwaliteit van contacten met je medewerkers en over het bevorderen van goede contacten tussen de medewerkers onderling’.

 

Na afloop van de inleiding was er gelegenheid om samen een broodje te eten, te netwerken en waren er tafels en stoelen geplaatst op het toneel, waar normaliter de muzikanten en acteurs te bewonderen zijn.

 

Wie weet wordt het - met acceptatie van de culturele verschillen - toch nog eens wat met de onderlinge Noordelijke banden en een Noordelijke economische regio. Er ís in elk geval belangstelling voor...