economie

23 mrt 2016, 21:09

College: “Cliënten in Groningen niet de dupe faillissement van TSN – zij houden hulp”

College: “Cliënten in Groningen niet de dupe faillissement van TSN – zij houden hulp”

Het college van B en W van Groningen wil maatregelen nemen om er voor te zorgen dat cliënten hulp houden, en niet de dupe worden van het faillissement van TSN Thuiszorg. Volgens raadslid Krista Boogaard komt het college daarmee tegemoet aan zorgen van onder meer de PvdA rond de huishoudelijke hulp. De PvdA wil dat er nu op moet worden toegezien dat er goede arbeidsvoorwaarden komen voor het personeel in de zorg, zo meldt Boogaard.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat de PvdA betreft mogen cliënten niet de dupe worden van het faillissement van TSN. Dat betekent concreet dat zij straks niet zonder hulp mogen zitten. Op dit punt deed de wethouder een belangrijke toezegging. ‘Cliënten houden gewoon hulp’, zo garandeerde hij. ‘Als dat betekent dat wij een noodscenario moeten uitrollen, dan is dat er. En als dat een beetje geld kost voor die hele korte tijd, dan zullen we dat niet als belemmerend ervaren.’

Krista Boogaard vroeg het college verder haar uiterste best te doen voor goede arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Geen flutcontracten, wel fatsoenlijke beloning, minimaal cao en als het kan een beetje meer, aldus het PvdA-raadslid. ‘Het naleven van de cao is belangrijke voorwaarde waar wij op toetsen’, zo zegde de wethouder toe. ‘Als de cao’s niet worden nageleefd, dan zullen wij in actie komen. Zo zullen we kijken dat werknemers zo goed mogelijk terecht komen.’

Koppeltjes

Verder beloofde de wethouder zich in te zetten voor behoud van ‘koppeltjes’. Veel mensen hebben een band opgebouwd met hun hulp en willen deze graag behouden. Terecht, vinden de PvdA en ook het college.

Boogaard vroeg daarnaast of het college de getroffen medewerkers voortaan op de hoogte wil houden van nieuwe ontwikkelingen. Volgens de wethouder is dat een verantwoordelijkheid van de curatoren van failliete bv’s. ‘Daar hebben wij hen op gewezen’, zei hij. ‘Wel praten wij op dit moment met het UWV om te kijken hoe medewerkers weer zo snel mogelijk aan het werk komen.’ 

Toekomstbestendige sociale visie


De PvdA wil ook alvast kijken naar de verdere toekomst. De korte huidige aanbestedingsperiode loopt tot 1 januari 2018. Boogaard: ‘Dat betekent dat we ruim anderhalf jaar de tijd hebben om met een solide, toekomstbestendig en sociale visie te komen op de organisatie van de zorg.’