economie

24 feb 2010, 10:10

CDA-lijsttrekker Jan Seton: “Bezuinigingsbrief is een aanfluiting”

Het CDA vindt de bezuinigingsbrief van het Groningse gemeentebestuur een aanfluiting. Volgens lijsttrekker Jan Seton zijn de bezuinigingen te laag, te vaag en niet volgens afspraak. Het zint Seton vooral niet dat de brief niet duidelijk is over wat de bezuinigingen voor de voorzieningen in de stad betekenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de brief staat dat er zo'n 30 miljoen bezuinigd wordt op beleidsmaatregelen die het voorzieningenniveau van de stad raken. Volgens het CDA is het onduidelijk waar dit over gaat en wil de wethouder dat ook niet toelichten. Omdat de formulering niet uitsluit dat sociale voorzieningen worden getroffen, levert dit onrust op.
Het CDA wil graag een onderbouwing hebben van het pakket van bezuinigingsmogelijkheden. “Feitelijk is dit een opsomming van categorieën waarop bezuinigd kan worden, voorzien van een geschat maar niet verder onderbouwd bedrag”, laat de partij weten. “We willen de achterliggende cijfers zien.”

Over het voorgestelde totale bedrag van 70 miljoen aan kostenbesparing is het CDA tevreden. Seton is wel van mening dat de voorgestelde reductie van 250 banen bij de gemeente te weinig is. “Dat is 7 à 8 procent van het totaal”, legt hij uit. “Als je een kleinere overheid echt serieus neemt en bovendien het snijden in voorzieningen wilt beperken, moet je tenminste voor 10 procent gaan. De forse reorganisatie van de diensten, die ook het college voorstaat, is hiervoor de perfecte gelegenheid."

PvdA wel blij met pakket maatregelen

De PvdA is blij dat het overgrote deel van de bezuinigingen kan worden opgevangen met efficiencymaatregelen en het herstructureren van de bedrijfsvoering. “We gaan liever eerst achter onze eigen (gemeentelijke) voordeur ingrijpen, dan korten op subsidies of de voorzieningen aantasten”, legt fractievoorzitter Arjan de Rooij uit. “Het kon minder: dit biedt perspectief”.

De PvdA realiseert zich dat de bezuinigingen ingrijpend kunnen zijn voor het ambtelijk apparaat. De Rooij: “Wij willen uiteraard dat er zorgvuldig met het gemeentelijk personeel omgegaan wordt. Wij zien wel kansen om het gemeentelijk apparaat te moderniseren. Dat sluit goed aan bij de ‘veranderagenda’”.

De PvdA vindt lastenverzwaring pas aan de orde als alle andere mogelijkheden zijn verkend. Deze informatie van het college maakt duidelijk dat de spookbeelden die sommige partijen in de campagne oproepen onjuist en misleidend zijn. “Doemdenken zet echt geen zoden aan de dijk. De VVD heeft al gezegd de 'sociale voorzieningen' te willen versoberen. Dat is bekende taal van rechts maar wij denken daar fundamenteel anders over: we moeten de komende periode blijven investeren in onze stad. In onderwijs, in werk en de buurten en wijken”, aldus De Rooij.