economie

09 okt 2012, 10:10

Buurtbewoners pleiten voor alternatieve route om Helpman heen tijdens aanpak Zuidelijke Ringweg

Buurbewoners verenigd in de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen pleiten er voor dat er tijdens de werkzaamheden ter verbetering van de zuidelijke ringweg een alternatieve omleidingsroute komt rond Helpman.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting heeft na een WOB verzoek inzage gekregen in een notitie van het zgn. 'Kwaliteitsteam', dat de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid adviseert. Hierin staat een tangent door het zuidelijke stadsdeel beschreven die aansluit op de geplande Helperzoomtunnel.

Gezien de drie locaties dwars door de zuidelijke woonwijken die hiervoor onderzocht worden vindt de Stichting ‘het onbestaanbaar dat niet een mogelijke route om Helpman heen wordt onderzocht. Deze ligt maar 200 meter zuidelijker dan de opties die de projectorganisatie voorstaat, en kan daar breed genoeg gemaakt worden om als omleidingsroute te worden ingezet.’


Deze kan dan tijdens de bouw de 20.000-30.000 auto's per dag verwerken, zoals de projectorganisatie voorstaat.
De Stichting roept de projectorganisatie, gemeenteraad en provinciale staten op om het (ontwerp) besluit uit te stellen en deze optie als voorkeursvariant uit te werken.