economie

06 feb 2003, 00:12

Biologische catering populair in Groningen

De Milieufederatie Groningen is een grootschalig project gestart om biologische catering te stimuleren. Het richt op een betrekkelijk nieuwe tak in deze ‘bio-business’: de bedrijfscatering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De milieuorganisatie hoopt dat zoveel mogelijk werknemers kennis nemen van, en zo mogelijk overschakelen op bio-producten in de vele kantines die Groningen telt. In de provincie Groningen doen inmiddels achttien bedrijfsrestaurants mee, twintig gaan dat waarschijnlijk ook doen.
Deelnemers in Groningen zijn onder meer de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Overigens doen alle provincies in het land aan dit project mee. Het is de bedoeling om in elke provincie vijftien bedrijfsrestaurants tien procent van de producten biologisch te krijgen.