economie

15 okt 2012, 09:09

Bezorgdheid om snelle achteruitgang Eems-Dollard door slib

De Eems Dollard begint steeds meer last te ondervinden van neerdwarrelend slib, dat vrij komt tijdens baggerwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om er cruiseschepen te laten varen. Andere delen van het gebied slibben dicht en visserij is in het gebied nu al vrijwel onmogelijk door gebrek aan zuurstof.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De heer Helmut Dieckschäfer heeft uit handen van kamerlid
van de PVDA Mevrouw Jacobi de “Red de Eems Award” ontvangen.
Het betreft een voor de Duitse Ems, en de Nederlandse Eems en Dollard ingestelde van de Waddenvereniging. Helmut Dieckschäfer van het Duitse Niedersächsischen Landesbetrieb für wasserwirtschaft, kusten- und Naturschutz Coördinator van het overleg tussen Duitsland en Nederland. Op de grens tussen Nederland en Duitsland in de “Poort van Groningen” heeft deze uitreiking plaats gevonden.

Gesproken werd er in de diverse toespraken over de goede wil van zowel Duitsland als Nederland, maar een oplossing is nog ver weg. Door het voortdurend baggeren van de toegangswegen naar de Ems en Eemshaven en het verdiepen voor de steeds grotere schepen blijft het slib het probleem. Ook het verdiepen van de vaargeul voor de aanvoer van kolen voor de RWE centrale is mede oorzaak van het probleem.
Visserij is in het gebied vrijwel onmogelijk door het gebrek aan zuurstof in door slib vervuilde Eems en Dollard.

De Ems heeft meer ruimte nodig en de scheepswerf moet verplaatst worden van Papenburg naar de kust en er moet een oplossing worden gevonden voor de stuw bij Ditsum,
Het gaat hier om het belangrijkste natuurgebied van zowel Nederland als ook van Duitsland.

Het is volgens de initiatiefnemers van het grootste belang dat de provincie Groningen en Nedersaksen, de nationale politiek van beide landen en de natuurorganisaties actie moeten ondernemen en eindelijk knopen doorhakt.