economie

26 jun 2009, 08:08

Betere wegverbinding Groningen – Delfzijl: provincie, Slochteren en Groningen starten onderzoek

Vanuit het bedrijfsleven in Delfzijl en omgeving klinkt al jarenlang de roep om een betere wegverbinding tussen Groningen en Delfzijl. Er is nu een onderzoek naar de mogelijkheid om tot die betere wegverbinging te komen. Maandagavond is daar een informatiebijeenkomst over in Harkstede.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen en de gemeenten Slochteren en Groningen organiseren op maandag 29 juni 2009 een informatieavond voor burgers en andere betrokkenen over de uitbreiding van het zoekgebied van de planstudie N360 Groningen-Delfzijl. De avond duurt van 19:30 tot 21:30 uur en vindt plaats in het informatiecentrum van Bureau Meerstad te Harkstede. Tijdens deze avond zijn gedeputeerde Marc Jager van de provincie Groningen, wethouder Gea Huizing-Albronda van de gemeente Slochteren en Bert Popken, directeur projecten dienst ROEZ van de gemeente Groningen aanwezig om de beweegredenen voor de uitbreiding van het zoekgebied nader toe te lichten.

Het uitgebreide zoekgebied


Het oorspronkelijke zoekgebied ligt tussen de N360, de N46 (oostelijke ringweg Groningen en Eemshavenweg) en de N996 (Delleweg, Stedumerweg, Wijmersweg). De uitbreiding betreft de zuidzijde van de N360 (tussen Ten Boer en Groningen) en verder een strook ten zuiden van het Eemskanaal (binnen het plangebied van het masterplan Meerstad).

Redenen uitbreiden zoekgebied


Uit het vooronderzoek is gebleken dat het de moeite waard is om alternatieven tussen de N360 en de N46 mee te nemen. Uit een uitgebreid kentekenonderzoek bleek ook dat verreweg de grootste stroom van het verkeer vanaf de N360 op de ringweg van Groningen zich in zuidoostelijke richting begeeft. Daarnaast waren er signalen vanuit bevolking en belangengroeperingen om ook de zuidzijde van het Eemskanaal als zoekgebied mee te nemen.