economie

11 dec 2007, 09:09

Beste controllers van Groningen gezocht voor ‘Mensen voor Cijfers Prijs’

Over ruim twee maanden, op 19 februari 2008, wordt voor de tweede keer de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ uitgereikt aan de beste controller van de drie noordelijke provincies. De organisatie is op zoek naar die controllers die pro-actief optreden als financieel adviseur van hun werkgever en die samen met de ondernemer kansen en bedreigingen in kaart brengt en de strategie uitstippelt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Steeds vaker betrekt de ondernemer zijn financiële professional actief bij de beleidsvorming en koersbepaling. Om het belang van een goede samenwerking tussen de ondernemer en zijn controller te benadrukken is de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ in het leven geroepen. De winnaar wordt samen met de ondernemer in het zonnetje gezet en beloond met de ‘Mensen voor Cijfers Award’

Winnaar van de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ word je niet zo maar. Daarvoor moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. Ook wordt bij de beoordeling van de kandidaten, nadrukkelijk gekeken naar de Mens achter de Cijfers. Sociale vaardigheden en collegialiteit worden in de beoordeling betrokken. Op de site www.MVCP.nl is meer informatie over deze beoordelingscriteria te vinden. 19 februari zal de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ tijdens een spetterend avondvullend programma worden uitgereikt.

Iedere financieel professional kan in aanmerking komen voor de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’. Inschrijven voor de prijs kan tot eind december. Zowel ondernemers, die hun controller willen nomineren, als controllers zelf kunnen inschrijven. De inschrijfformulieren zijn te vinden op de site www.MVCP.nl. Uit de genomineerde kandidaten wordt door een deskundige jury de winnaar gekozen. In de jury nemen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, accountancy en bankwezen zitting.