economie

06 nov 2018, 21:09

Bedrijvenverenigingen en gemeente Groningen gaan samenwerken bij energietransitie

Bedrijvenverenigingen en gemeente Groningen gaan samenwerken bij energietransitie

In Groningen is een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarbij vier Bedrijvenverenigingen hebben afgesproken om samen met de gemeente Groningen te werken aan de energietransitie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen en de vier bedrijvenverenigingen WEST, Zuid-Oost, Groningen City Club en VBNO gaan samenwerken bij het bevorderen van duurzaamheid. Daartoe werd, in aanwezigheid van wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) dinsdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten, onder het motto ‘Groningen werkt slim’.

 

In de overeenkomst staan afspraken voor de vraag hoe er kan worden samengewerkt bij de bevordering van de energietransitie. Doel is dat Groningen in 2035 CO2 neutraal wordt, en de bedrijven zijn hard nodig om die ambitieuze doelen te behalen.

 

De overeenkomst werd ondertekend door de voorzitter Guus Vries (VBNO), Harrie Marissen (zuid-Oost), Eric Bos (Groningen City Club) en Klaas Holtman (Bedrijvenvereniging West). Namens de gemeente Groningen tekende wethouder Gijsbertsen.