economie

27 jun 2018, 10:10

Bedrijvenvereniging WEST: ledenvergadering bij ‘BuildinG’

Bedrijvenvereniging WEST: ledenvergadering bij ‘BuildinG’

Bedrijvenvereniging WEST organiseert vanmiddag, woensdag 27 juni, haar Algemene Ledenvergadering bij BuildinG, aan de Zernikelaan 17 te Groningen. BuildinG is hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. De bijeenkomst begint ’s middags om kwart over vier. Ook staat een bezoek aan het TransFuture festival op het programma.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


 

In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Aardbevingsbestendig, levensloopbestending en energiezuinig: BuildinG is thuis in de toekomst.

Na de ontvangst om kwart over vier wordt er gestart met een rondleiding door BuildinG, waarna het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering volgt.

 

Na de ledenvergadering is er een BBQ, waarna de lezing van Diederik Samson over "Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?" als onderdeel van het TransFusion Festival kan worden bijgewoond.

Programma:


16:15 uur Ontvangst
16:30 uur  Rondleiding
17:00 uur  Algemene Ledenvergadering
18:00 uur  Afsluiting met BBQ
19:00 uur  TransFuture Festival, verzorgd door Diederik Samson:
                  "Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?"
21:00 uur   Einde
 

 

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering

 

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2017
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag en jaarrekening 2017
  5. Het Fonds
  6. Aanpassing huishoudelijk reglement (concept volgt binnenkort via website)
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag en sluiting