economie

19 nov 2001, 00:12

Bedrijfsleven en gemeente: ‘Stad moet bereikbaar blijven bij opknappen zuidelijke ringweg’

De Kamer van Koophandel vindt dat de stad Groningen bereikbaar moet blijven bij de uitvoering van een van de grootste infrastructurele werken in Groningen van de komende jaren: het opknappen van de zuidelijke ringweg. De Kamer staat echter niet alleen in die mening.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want ook de gemeente Groningen vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de stad bereikbaar te houden bij de opknapbeurt van de zuidelijke ringweg. Om die bereikbaarheid te waarborgen hebben een aantal organisaties een Intentieovereenkomst Ring Zuid gesloten.
Dat document heeft als doel fors bij te dragen aan de goede bereikbaarheid van de stad Groningen. De overeenkomst is dinsdagmiddag gesloten door gemeente en provincie Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Kamer van Koophandel Groningen en Arriva en hangt nauw samen met de onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden die vanaf 2002 op, langs en onder de Ring Zuid zullen plaatsvinden. Voortvloeiend uit deze intentieovereenkomst zullen de partijen ieder voor zich en gezamenlijk concrete acties ondernemen om de overlast voor het verkeer te beperken en de bereikbaarheid van de Stad te waarborgen.
De overeenkomst werd ondertekend door K.F. Schuiling (wethouder gemeente Groningen), T.A.Musschenga (gedeputeerde provincie Groningen), J.R. Hoogland (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat-Noord), A.M.J. Vogd (voorzitter Kamer van Koophandel) en A.B. Hettinga (directeur Arriva).