economie

03 jan 2008, 10:10

Agentschap Telecom in Groningen: 2007 was vruchtbaar jaar

De in Groningen gevestigde, landelijk werkende dienst Agentschap Telecom, had in 2007 een goed jaar. Niet zo zeer qua bedrijfsresultaat als wel dankzij een conferentie in Geneve waar afspraken werden gemaakt die gunstig kunnen uitpakken voor communicatie, navigatie en mobiele telefonie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Agentschap Telecom is tevreden over de resultaten van de Wereld Radiocommunicatie Conferentie die onlangs in Geneve is gehouden. Op belangrijke punten als extra frequentieruimte voor de communicatie en navigatie in de luchtvaart, voor mobiele telefonie en voor satellietverkeer zijn goede resultaten geboekt.
Een paar uitkomsten op een rijtje.

De luchtvaart (aero telecommand) heeft meer bandbreedte gekregen voor toekomstige ontwikkelingen. Het gaat dan vooral om de communicatie tussen de cockpit en de toren, het on board processing van gegevens en toename van telemetrie gebruik. De belangen voor de luchtvaart en voor Europese harmonisatie zijn hier groot.


De voorwaarden voor het gebruik van de band 2500 – 2690 MHz zijn herzien, waardoor de mobiele operators in Nederland meer bescherming krijgen. Op termijn komt nog extra frequentieruimte beschikbaar.


Ook voor satellietoperators New Skies Satellite BV, Spectrum Five BV en Ondas Media ontstaan nieuwe bedrijfsmogelijkheden doordat er meer duidelijkheid is gekomen over het gebruik van het spectrum dat voor deze categorie gebruikers gereserveerd is. Er kan nu efficiënter en flexibeler gewerkt worden, omdat met name de coördinatieprocedures eenvoudiger zijn geworden. Dat levert voordelen op voor de nationale satellietoperators, die hierdoor hun satelliet netwerk sneller operationeel kunnen krijgen.


Voor Agentschap Telecom, als nationale administratie, brengen de wijzigingen minder administratieve lasten met zich mee doordat procedures beter toegankelijk en toepasbaar zijn, bovendien kan het coördinatieproces in veel gevallen sneller worden afgerond.
De omroepwereld kan tevreden zijn doordat de aardse diensten in de band 620-790 MHz beter zijn beschermd tegen storingen van satelliettoepassingen en ook voor de maritieme sector is vooruitgang te melden.

Onder voorwaarden kan deze sector flexibeler gebruik maken van hun frequenties en daarbij hoeven schepen minder verplichte documenten aan boord te hebben.
Ook voor het wetenschappelijk gebruik van het spectrum (meteorologie en radio astronomie) zijn betere condities gerealiseerd.