economie

29 mei 2009, 08:08

Aannemer uit Leek krijgt opdracht Groningen voor onderhoud provinciale wegen

Het onderhoud aan de provinciale wegen in Groningen in 2009 is aanbesteed en gegund aan aannemer MNO Vervat - Noord BV uit Leek. Vanaf mei 2009 tot en met november 2009 voert deze aannemer een omvangrijk programma uit voor het onderhoud en het veiliger inrichten van de provinciale wegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verkeershinder


De aannemer kan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkeershinder helaas niet voorkomen. In veel gevallen is het voor de veiligheid van het verkeer en de wegwerkers noodzakelijk wegvakken tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden. Naast de grootschalige werkzaamheden voert de aannemer ook diverse kleinschalige werkzaamheden uit, waarbij het verkeer met verkeerslichten wordt geregeld.

Communicatie over werkzaamheden


De provincie Groningen publiceert de data en tijdstippen van de af te sluiten wegen en omleidingen via diverse bladen, zoals in het Dagblad van het Noorden, in huis-aan-huiskranten en op www.provinciegroningen.nl. Daar staat onder de knop "werk in uitvoering" een overzicht van werkzaamheden waarbij de weg wordt gestremd.


Daarnaast informeert de provincie weggebruikers door middel van vooraankondigingen langs de weg.