economie

07 mei 2009, 09:09

Aanleg gastransportleiding Lauwersoog mag verder

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag doorgaan met de aanleg van een gastransportleiding van Lauwersoog naar Anjum. Wetterskip (waterschap) Fryslan laat onderzoeken of er nog meer extra maatregelen nodig zijn op de plaats waar de leiding door de zeedijk gaat. Het waterschap zal ook spoed achter dat onderzoek zetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een uitspraak die de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag heeft gedaan. Twee recreatiebedrijven in het noorden van Groningen hadden bezwaar gemaakt tegen de toestemming voor de aanleg van de 800 meter lange gasleiding, die nodig is voor gaswinning in de Waddenzee. Volgens de bezwaarmakers is de aanleg van de gastransportleiding Lauwersoog-Anjum definitief goedgekeurd, terwijl niet alle veiligheidsgegevens bekend waren.

De Raad van State stelt dat er geen andere uitspraak gedaan zou zijn, als er meer gegevens bekend waren geweest. Want ook in 2007 stelde de bestuursrechter al vast dat de aanleg van de gastransportleiding volgens strikte normen zou moeten geschieden. Die normen behelzen onder meer aanvullende eisen voor stalen leidingen die belangrijke waterstaatswerken doorkruisen, zoals de gasleiding doet.