economie

01 mei 2009, 15:03

Aan de RUG valt nog heel wat te verbeteren, vinden Groningse studenten

De RUG mag dan een respectabele leeftijd hebben bereikt: reden om zelfgenoegzaam te worden is er niet, voor deze grootste werkgever van Groningen. Volgens een Groningse studentenorganisatie althans valt er nog heel wat te verbeteren. Na een soort raadpleging onder Groninger studenten is er een waslijst met verbeterpunten gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen weken heeft de studentenorganisatie SOG de studenten van de RUG gevraagd naar hun verbeterpunten voor de RUG in de jaarlijkse SOG Top 5 enquête. Studenten konden kiezen uit 25 thema's die een breed scala van mogelijke verbeterpunten representeerden. Ruim 500 studenten hebben op verschillende locaties van de RUG deelgenomen aan de enquête. Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Uitslag SOG Top 5 Verbeterpunten 2008-2009


1. Makkelijker studeren in het buitenland (36%)
2. Meer computerwerkplekken (36%)
3. Betere relatie met het werkveld (33%)
4. Uitdagender onderwijs (31%)
5. Ruimere openingstijden bibliotheken (26%)

Lijsttrekker Jolien Geerdink: "Wij zijn blij dat de Groningse studenten op deze manier aangeven wat zij belangrijk vinden. De SOG gebruikt deze punten om de studenten van de RUG zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Naast reeds geboekte successen van de SOG, zoals het vooraf erkennen van buitenlandse vakken ten bate van de internationalisering en het verruimen van de openingstijden van de UB, zijn er nog veel punten die beter kunnen aan de RUG. De SOG zal zich daar ook komend jaar full-time voor inzetten."

De SOG speelt in haar verkiezingsprogramma voor 2009-2010 onder andere in op deze aandachtspunten. Zo pleit de SOG voor internationale minorprogramma's om studeren in het buitenland te vergemakkelijken. Uitdagender onderwijs wil de SOG onder andere stimuleren door het aanbieden van diversere werkvormen en meer gastcolleges. Dit laatste kan ook de relatie met het werkveld verbeteren. De SOG zet zich daarnaast al jaren met succes in om de bibliotheken ruimer open te houden en wil dat het College van Bestuur in ieder geval één computerwerkplek per tien studenten aanbiedt.

Aanstaande maandag zal de SOG tijdens de Universitaire raadscommissie voor Onderwijs, Wetenschap en Internationalisering (COWI) het volledige rapport over de SOG Top 5 Verbeterpunten presenteren aan het College van Bestuur. De vergadering vindt plaats van 15.45 tot 17.15 uur in de Grote Vergaderzaal aan de Oude Boteringestraat 44. De eerste bevindingen van het onderzoek zijn alvast te vinden in de bijlage van dit bericht.