economie

25 mei 2017, 08:08

A-straat, de Brugstraat en de Munnekeholm nieuw ingericht

A-straat, de Brugstraat en de Munnekeholm nieuw ingericht

Drie van de belangrijkste winkelstraten in Groningen krijgen een nieuwe inrichting. Het college van B en W vindt dat het winkelend publiek meer ruimte moet krijgen, en daarom verdwijnen de bussen door deze straten. Het gaat om de A-straat, de Brugstraat en de Munnekeholm

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als de gemeenteraad met het voorstel van B en W instemt, begint de gemeente in september met het herinrichten van de A-straat.In het voorjaar van 2018 volgen de Brugstraat en Munnekeholm. In deze straten komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook ontstaan stadspleinen bij de A-kerk en Munnekeholm.B&W stemden in met een concept-inrichtingsplan voor dit westelijke deel van de binnenstad. De gemeente maakt na het raadsbesluit nog wel een definitief ontwerp.

Foto: A-straat (koffieenlunchlokaal.nl)