economie

06 mei 2010, 15:03

2.084 nieuwe ondernemers in Groningen in 2009

Het aantal startende ondernemers in Groningen is het afgelopen jaar toegenomen en de uitval is gedaald. Dit in tegenstelling tot de rest van Nederland waar er juist minder starters bij zijn gekomen en er ook meer uitval is onder startende ondernemers. In 2009 zijn er in de Gemeente Groningen 2.084 starters bijgekomen*. 1160 van deze starters zijn succesvol het eerste jaar doorgekomen. In maart 2009 heeft de Gemeente Groningen het actieplan starters geïntroduceerd. Doel is om starters te ondersteunen bij het opzetten van nieuwe ondernemingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Starters zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling van de stad Groningen. Zij zorgen voor de creativiteit, innovatie en dynamiek die de economie in Groningen nodig heeft. De Gemeente Groningen ziet het ondersteunen van starters dan ook als een belangrijk onderdeel van het economische beleid.

De gemeente gaat in 2010 verder met het ondersteunen van de starters. Zo is er voor kleine startende bedrijven de Polis voor Groeiers gelanceerd. Deze polis reduceert de risico’s bij het aannemen van nieuw personeel voor kleine bedrijven.
Ook wordt de dienstverlening van het bedrijvenloket verder geproffesionaliseerd. Naast de mogelijkheid voor een informerend gesprek bij het loket, gaan de accountmanagers van de gemeente Groningen vanaf nu ook bij de ondernemers langs om de dienstverlening aan te bieden.

Er zijn drie actielijnen uitgezet waarlangs de gemeente starters de komende tijd gaat ondersteunen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Het verbeteren van de dienstverlening
Zo zorgt de gemeente er, in samenwerking met Square One en de Ondernemersacademie, voor dat het voor studenten makkelijker wordt om een eigen bedrijf te starten. Square One richt zich op studenten, HBO en WO, en net afgestudeerden en ondersteunt hen in alle fasen van de onderneming. Op de ondernemersacademie krijgen MBO studenten in de eindfase van hun studie ondersteuning in het opzetten van hun eigen bedrijf.

 

 

Het optimaliseren van onze informatievoorziening
Sinds 2009 is in de Korrewegwijk het Ondernemershuis gevestigd. Hier kunnen beginnende ondernemers uit de wijken De Hoogte en Korrewegwijk hulp krijgen bij het schrijven van hun ondernemingsplan en vragen stellen over financiële vraagstukken.
Een eerste inschatting geeft aan dat er in 2009 ongeveer 105 nieuwe ondernemers uit deze wijken zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het initiëren en faciliteren van netwerken
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd door het bedrijvenloket van Economische Zaken. Bij beide bijeenkomsten was de opkomst zeer hoog. Ruim 65 startende ondernemers, een aantal raadsleden en de toenmalig wethouder Economische Zaken Jaap Dijkstra waren aanwezig. De bijeenkomst werd door de deelnemers als zeer nuttig en succesvol omschreven.