economie

10 dec 2009, 08:08

Groningse kennissector belangrijke economische motor

In de stad Groningen is de kennissector goed voor ongeveer 20 procent van de stedelijke economie. Dat blijkt uit het TNO-rapport ‘Kennis als economische motor’, dat woensdag werd gepresenteerd. TNO voerde het onderzoek uit in dertien studentensteden in Nederland. TNO deed dat in opdacht van Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting, waarbij ook wooncorporatie Lefier StadGroningen is aangesloten. Lefier vindt het voor de vitaliteit van de stad belangrijk om de kennisinstituten te versterken en wil werken aan wat daarvoor op het gebied van studentenhuisvesting nodig is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Groningen levert de kennissector ruim 23.000 banen op. 20,5 procent van de totale werkgelegenheid in de stad komt direct of indirect voort uit de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG, zo blijkt uit het onderzoek. De werknemers in de kennissector en de studenten hebben samen jaarlijks 1,1 miljard euro te besteden. Dat is 39 procent van de totale loonsom in de stad Groningen. Het hoger onderwijs geeft daarmee een flinke impuls aan de economie in de stad. “Je hebt altijd wel het idee dat het hoger onderwijs veel doet voor je economie”, zegt Yvonne Geerdink, directeur van Lefier StadGroningen. “Door dit onderzoek wordt het gevoel concreter en cijfermatig onderbouwd.”