economie

12 feb 2009, 08:08

13.500 euro voor onderzoek in Noord Groningen

Het college van B&W van Delfzijl stelt 13.500 euro beschikbaar voor het project ‘Bedreigd Bestaan’ van de Stichting Bedreigd Bestaan. Dit gebeurt in de vorm van een cofinanciering. Het gaat om een onderzoek naar de sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen. Het project moet resulteren in een beeld van de huidige situatie in Noord Groningen en een beschrijving van de ontwikkelingen die het gebied de afgelopen vijftig jaar heeft doorgemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op basis hiervan wordt een strategische visie geformuleerd voor het gebied aan de hand van toekomstscenario’s. Het beeld en de visie wil de stichting presenteren via een interactieve website, een boek, een expositie en een documentaire.

In 1959 is ook al een onderzoek verricht naar deze situatie in Noord Groningen. Aanleiding voor dit onderzoek was destijds de angst voor ontvolking, het verdwijnen van werkgelegenheid in de agrarische sector en verschraling van het voorzieningenniveau. Het nieuwe onderzoek is in belangrijke mate een herhaling van dit onderzoek .

‘Bedreigd Bestaan’ is een LEADER-project en maakt hiermee aanspraak op Europese subsidies. LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ en zet in op het versterken van de economische ontwikkeling van het platteland.