bereikbaarheid-verkeer

23 mei 2018, 09:09

Toekomstige vakmensen gaan leren bij ombouw zuidelijke ringweg

Toekomstige vakmensen gaan leren bij ombouw zuidelijke ringweg

Studenten van Alfa-college, Noorderpoort en Terra worden betrokken bij de ombouw van de zuidelijke ringweg. Aannemerscombinatie Herepoort heeft daarover afspraken gemaakt met de gemeente en de drie onderwijsinstellingen. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de ombouw kunnen onder andere hoveniers, machinisten, grondwerkers en servicemedewerkers voor het nieuwe informatiecentrum aan de slag. Voor de vaklieden van morgen is het project Aanpak Ring Zuid een geweldige leerschool. In het contract voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is daarom vastgelegd dat aannemer Combinatie Herepoort bij de werkzaamheden ook scholieren, studenten en werkzoekenden betrekt.

RIngwegacademie
Onder de noemer ‘Ringwegacademie’ stelt de aannemer leerplekken, stageplekken en werkervaringsplekken beschikbaar. Zo hebben de arbeidsmarkt en het onderwijs niet alleen tijdens de uitvoering profijt van het megaproject, maar ook nog erna. In de bestuursovereenkomst die nu is getekend, zijn hiervoor de afspraken en concrete plannen vastgelegd.

Rozen
Afgesproken is dat Terra rozen en bomen voor de ringweg gaat kweken, hedera’s tegen de geluidsschermen gaat plaatsen en plantsoenen gaat aanleggen en onderhouden. Alfa-college gaat samen met de aannemer een praktijkschool opzetten voor grond-, weg- en waterbouw. Noorderpoort levert monteurs voor de geluidsschermen en servicemedewerkers voor het nieuwe informatiecentrum en andere bouwlocaties. In de loop van het project kunnen hier nieuwe deelprojecten aan worden toegevoegd.