bereikbaarheid-verkeer

23 mei 2018, 12:12

Pendelbus binnenstad gaat grotere lus maken

Pendelbus binnenstad gaat grotere lus maken

De Pendelbus die nu nog rijdt tussen Westerhaven, Akerkhof en Zuiderdiep maakt binnenkort op meer plekken in de binnenstad een stop.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De pilot met de Pendelbus duurt twee jaar. Nu het eerste jaar er op zit wil het college vanaf september een halfjaar lang een uitgebreidere route gaan rijden. De bus rijdt dan behalve langs de Westerhaven en de Der Aa-kerk ook door via de Noorderhaven richting de Grote Markt.

In februari start vervolgens een pilot met opstappunten op afroep. Momenteel rijdt de pendelbus een vaste route, vaak zonder passagiers. In dit experiment komen er dan verspreid over de binnenstad opstappunten. Een reiziger kan dan bellen voor vervoer.

Uit de evaluatie van het eerste jaar van de pilot blijkt overigens dat er slechts 200 passagiers per week gebruikmaken van de bus, die vooral bedoeld is voor mensen die slecht ter been zijn. De pendelbus dient voor hen als vervangend vervoer nu de bussen niet meer door de binnenstad rijden.