bereikbaarheid-verkeer

03 feb 2016, 10:10

Nieuwe verblijfplaatsen voor vleermuizen en mussen bij ring zuid

Nieuwe verblijfplaatsen voor vleermuizen en mussen bij ring zuid

Huismussen en gewone dwergvleermuizen krijgen in de buurt van de zuidelijke ringweg nieuwe verblijf- en broedplaatsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat onder andere om vleermuiskasten en mussenkasten aan het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpoort. De voorzieningen zijn nodig omdat in de H.L. Wichersstraat verblijfplaatsen voor deze beschermde diersoorten verdwijnen, zo meldt de website Aanpak Ringzuid.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is het nodig de woningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat af te breken. Op deze plek wordt de ringweg verdiept aangelegd. In de huizen en tuinen zijn bij onderzoek twee beschermde diersoorten aangetroffen, namelijk de gewone dwergvleermuis en de huismus. De dwergvleermuizen hebben hier rust- en verblijfplaatsen; de huismussen vinden hier plekken om te nestelen en te broeden.

Om te voorkomen dat de sloop negatieve gevolgen voor deze beschermde diersoorten heeft, zijn er maatregelen nodig. De maatregelen moeten tijdig worden genomen, zodat de dieren voldoende tijd hebben om de nieuwe verblijfplaatsen te ontdekken.

Binnenkort wordt begonnen met het aanbrengen van vleermuis- en mussenkasten aan het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpoort aan de Meeuwerderweg. Enkele voegen in de gevel worden breder gemaakt zodat vleermuizen hier een verblijfplek kunnen vinden.