bereikbaarheid-verkeer

07 jul 2016, 11:11

Nieuwe Bereikbaarheidskrant ploft bij 230.000 huiseigenaren op de mat

De nieuwste editie van de Groningen Bereikbaar-krant is uit. De krant bevat veel informatie over werkzaamheden, projecten en acties om de stad de komende jaren bereikbaar te houden tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg en het Hoofdstation. Om de krant extra onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven, heeft de Groningse wethouder Paul de Rook en directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar de krant aangeboden aan de voorzitters van de bedrijvenverenigingen in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op woensdagmiddag 6 juli kregen Eric Bos van de Groningen City Club (GCC), Klaas Holtman van VBGW, Henk Bos van VBZO en Guus Vries van VBNO een exemplaar van de krant. Groningen Bereikbaar vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven goed is geïnformeerd over de komende, grootschalige werkzaamheden aan wegen en spoor.

Ook kijkt Groningen Bereikbaar samen met werkgevers hoe de verkeershinder van die werkzaamheden kan worden teruggedrongen, bijvoorbeeld met maatregelen op het gebied van woon-werkverkeer en goede informatievoorziening richting klanten en bezoekers.

De achtste editie van de Groningen Bereikbaar-krant wordt verspreid in de huis-aan-huisbladen van NDC Media Groep in de regio Groningen-Assen, zoals de Groninger Gezinsbode. Het gaat om een oplage van 230.000 exemplaren. Vanaf woensdag 6 juli is de krant tevens te vinden op www.groningenbereikbaar.nl.