bereikbaarheid-verkeer

24 jun 2019, 10:10

Morgen - dinsdag 25 juni - informatiebijeenkomst nieuw plan fietstunnel Papiermolen

Morgen - dinsdag 25 juni - informatiebijeenkomst nieuw plan fietstunnel Papiermolen

Er kan tóch een fietstunnel blijven bestaan onder de zuidelijke ringweg, tussen de Rivierenbuurt en openluchtbad De Papiermolen. Daarvoor heeft Aannemer Combinatie Herepoort een oplossing bedacht. Morgen, dinsdag 25 juni zijn er twee informatiebijeenkomsten over het ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen. Op twee momenten die dag zij n er we presentaties in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid: om 16.00 uur en om 19.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het oorspronkelijke plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg zou de bestaande fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en openluchtbad De Papiermolen worden vervangen door een voetgangersbrug.

 

Aannemer Combinatie Herepoort heeft een oplossing bedacht waardoor er op deze plek toch een fietstunnel kan blijven bestaan. Om deze fietstunnel formeel mogelijk te maken, is een aanpassing van de plannen nodig. Daarom is er nu een ontwerptracébesluit gemaakt.

 

Ontwerptracébesluit

 


Het ‘ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen’ stelt voor het Tracébesluit 2014 op de volgende punten aan te passen.

 

1.         De geplande voetgangersbrug over de zuidelijke ringweg bij de Papiermolenlaan vervalt.
2.         In plaats daarvan komt er een nieuwe fietstunnel onder de ringweg en onder de toekomstige verbindingsweg Brailleweg – Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.
3.         Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg – Hereweg verhoogd. Ook worden de Maaslaan en de Merwedestraat bij de fietstunnel verlaagd.

 

Informatiebijeenkomsten

 


Op de informatiebijeenkomsten geven we een toelichting op het ontwerptracébesluit, daarna bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

 

 

Datum:            Dinsdag 25 juni 2019
Tijdstippen:    Om 16.00 uur en om 19.00 uur
Locatie:            Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2, Groningen

 

Titelafbeelding: Impressie fietstunnel Papiermolen. Bron: Combinatie Herepoort. In werkelijkheid kan de fietstunnel er anders uit komen te zien.